Unseen in Phang-Nga ถ้ำพุงช้าง + แดรี่ฮิทฟาร์ม + บางพัฒน์ซีฟู๊ด + วัดบางเหรียง


 

New Promotion

08.30 น. ออกเดินทางสู่ จ. พังงา มุ่งหน้าสู่ถ้ำพุงช้าง Unseen Thailand ของจังหวัดพังงา ชมหินงอกหินย้อยที่งดงาม โดยการล่องเรือยางแล้วต่อด้วยการลงแพชมความงามของถ้ำพุงช้าง

11.00 น. เดินทางสู่ แดรี่ฮัทฟาร์ม เที่ยวฟาร์มสัตว์แห่งแรกในาคใต้ ถ่ายาพและพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น. ทานอาหาร Seafood ที่ร้านอารีย์ บังหมาด เสร็จแล้วไปทัวร์ไหว้พระที่วัดบางเหรียงและเดินทางกลับ**อัตราค่าบริการ : 4-5 ท่าน 1,900 บาท/ท่าน , 6-7 ท่าน 1,700บาท/ท่าน และ 8-10 ท่าน 1,500 บาท/ท่าน**

**Free : ค่าธรรมเนียมเข้าชม อาหารกลางวัน 1 มื้อ น้ำดื่มและค่ารถบริการนำเที่ยว

**Free : ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

Mandawee Resort & Spa